76 Zhongsi Huancun Road, Zhongcun Town
Guangzhou, 511495
CHINA

Celestra

Manufacturer

Compression terminals & lugs, tools,